15% Həvəsləndirmə Ödənişləri

15% Həvəsləndirmə Ödənişləri aşağıdakılara verilir:

Enerji Auditi keçən və müvafiq olaraq tövsiyə olunan mövcud ən yaxşı texnoloji həlli həyata keçirən bütün uğurla təsdiqlənmiş Alt-layihələr ƏDV və ya digər vergilər çıxıldıqdan sonra Alt-borcalana ödənilən Alt-kredit məbləğinin 15%-i həcmində daha yüksək həvəsləndirmə ödənişi almağa münasib olacaqlar.

Layihə misalları:

Zəhmət olmasa nəzərdə saxlayın ki, yalnız sizin biznes obyektlərinizdə (şirkətlər) və yaşadığınız sahədə (fərdlər) quraşdırılmış investisiyalar Həvəsləndirmə Ödənişinə münasib sayılır. AYİB tərəfindən təyin edilmiş təsdiqləyici konsultant quraşdırmanı və münasibliyi təsdiqləyə bilər.