Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Kənd təsərrüfatı sektorunda enerjiyə qənaət üçün böyük potensial var,az enerji sərf etməklə pula qənaət edilir. Burada ən səmərəli compressor növləri təklif olunur. Su nasosları kimi köhnəlmiş avadanlıqların yenilənməsi, istixanalarda enerji qənaətli lövhələrin quraşdırılması,kanalizasiya kimi yüksək səmərəli maşınların yenidən alınması, kombayn, damla suvarma sistemlərinin tətbiqi və ya yeni çiləyiçilərin tətbiq edilməsi - bütün bu əməliyyatlar əhəmiyyətli dərəcədə enerji xərclərini azaltmağa və rəqabətədavamlı olmağa kömək edir.  Bir çox hallarda nail ola biləcəyiniz qənaət qısa zamanda sizin kredit qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi üçün kifayət qədər yüksəkdir.

Bədii materialın mövcud vəziyyətini yoxlayın və suallarınız yaranarsa bizimlə əlaqə saxlayın.