Equipment Selector

Display name: Günəş enerjisi
Başlıqsort descending İstehsalçı Enerji sinfi Tex. Informasiya Digər Üstünlüklər
SMA SMA - SUNNY BOY 1200 transformatorlu
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü 1320 W
SMA SMA - SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL transformatorsuz
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü 1400 W -2200 W @ cos PHI 1
SMA SMA - SUNNY BOY 2000HF / 2500HF / 3000HF transformatorlu
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü 2100 W - 3150 W
SMA SMA - SUNNY BOY 2000HF-US / 2500HF-US / 3000HF-US transformatorlu
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü 2500 W - 3750 W
SMA SMA - SUNNY BOY 2500TL / 3000TL SINGLE TRACKER transformatorsuz
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü 2650 W - 3200 W @ cos PHI 1
SMA SMA - SUNNY BOY 3000-US / 3800-US / 4000-US transformatorlu
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü 3750 W - 5000 W
SMA SMA - SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL transformatorsuz
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü 3200 to 5250 W @ cos PHI 1
SMA SMA - SUNNY BOY 3300 / 3800 transformatorlu
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü 3820 W - 4040 W
SMA SMA - SUNNY BOY 5000-US / 6000-US / 7000-US / 8000-US transformatorlu
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü 6250 W - 10000 W
SMA SMA - SUNNY BOY 6000TL-US / 7000TL-US / 8000TL-US / 9000TL-US / 10000TL-US / 11000TL-US transformatorsuz
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü 7500 W - 13750 W @ cos PHI 1
SMA SMA - SUNNY BOY 700-US transformatorlu
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü 510 W - 780 W
SMA SMA - SUNNY ISLAND 2224 Cərəyan Çeviricisi
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
SMA SMA - SUNNY ISLAND 4548-US / 6048-US Cərəyan Çeviricisi
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü (@ cos φ = 1) 4500 W / 5750 W
SMA SMA - SUNNY ISLAND 5048 Cərəyan Çeviricisi
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
SMA SMA - SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H Cərəyan Çeviricisi
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü (cos ϕ = 1) 4600 W 6 000 W
SMA SMA - SUNNY ISLAND 6.0H Cərəyan Çeviricisi
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü Max. AC-Power 4,6 kVA
SMA SMA - SUNNY MINI CENTRAL 4600A / 5000A / 6000A transformatorlu
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü 5250 W - 6300 W
SMA SMA - SUNNY MINI CENTRAL 7000HV transformatorlu
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü 7500 W @ cos PHI 1
SMA SMA - SUNNY MINI CENTRAL 9000TLRP / 10000TLRP / 11000TLRP without transformer
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü 9300 W - 11400 W @ cos PHI 1
SMA SMA - SUNNY TRIPOWER 10000TL transformatorlu
Azguntex
www.azguntex.az ; info@azguntex.az
Bakı-Quba şossesi, 32ci km
+ 994 50 2422288
Nominal gücü 10200 W

Səhifələr